İngilizce Dil Kursları

Temel düzeyde İngilizce kurslarına Türkiye’de hazırlanmak mümkündür. Kısa süreleri kapsayan yoğun programlı İngilizce kursları A1 sınavı gibi temel İngilizce bilgisinin test edildiği sınavlarda başarı yüzdesinin artmasında önemli bir rol oynarlar. Özellikle İngiltere’de aile birleşimi programından faydalanacak eşlerin bu dil yeterlilik sınavından geçer not almaları İngiltere’de hayatlarını idame ettirmeleri açısından büyük önem arzetmektedir. Ancak İngilizce kurslarından alınan sertifikaların herhangi bir denklik niteliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte İngilizce dil bilgisi kısa sürede önemli bir ivme kazanacağı için A1 İngilizce dil yeterlilik sınavında başarı şansını ciddi oranda yükseltmektedir ve bu da İngiltere’de yaşantıya adaptasyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Kısa sürede dil öğrenmenizi sağlayan 5 günde İngilizce kursunda danışmanlar kişinin hali hazırdaki İngilizce dil seviyesi ve eğitim durumunu analiz ederek doğru programın seçilmesini sağlarlar. 5 günde İngilizce gibi İngilizce dil kursları sadece yetişkinlere yöneliktir. Yabancı dil öğrenme ilerleyen yaşlarda daha zor olduğu için kısa süreli bu yoğun programda kişinin hedefine uygun bir yol izlenerek, temel seviyede İngilizce bilgisinin kazanılmasına yönelik bir İngilizce dil öğrenim programı uygulanır..

İngilizce düzeyiniz eğer alt seviyelerdeyse, İngilizce öğrenimi için danışmanlık hizmeti almanız hedeflediğiniz kariyer açısından çok önemlidir. Mesleki pozisyonunuza uygun formasyonda İngilizce dil eğitimi almanız İngilizceye adaptasyonunuzu pozitif yönde etkiler. Günümüzde, kişiselleştirilmiş eğitimler insanların uğraştıkları alanda motivasyonlarını arttıran bir etkiye sahiptir. İngilizce dil eğitiminde de kişiye özel kurslar, benzer hedeflere sahip bir grup içinde gerçekleştirilir ki İngilizce dil eğitiminde insanlarla doğrudan konuşulması veya sürekli İngilizce konuşulan bir ortamda etkileşimde bulunulması İngilizce dil eğitiminin teoride kalmaması sağlar. İngilizce gibi dinamik, her gün gelişen bir dilin sürekli pratikle öğrenilmesi İngilizce dil kurslarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bir cevap yazın