Ankara Anlaşma vizesi türlerine ilişkin bilgiler

Ankara anlaşma vizesi başvurularında bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları iki farklı Ankara Anlaşma vizesi başvurularında bulunabileceklerdir. İngiltere’de kendi şirketini kuracak kişileri Ankara Anlaşmasının bir kategorisi olan ”Turkish Business Person” vizesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ankara Anlaşması vizesi:

İngiltere’de bir şirkette çalışmak için ülkeye giriş yapcak kişiler ise ”Turkish Employed” vizesine müracaat etmelidir.

İngiltere devletinin iki vize kategoriside ECAA (Ankara Anlaşması) içeriğine sahiptir.

Ankara Anlaşma vizesi kategorisi olan ”Turkish Employed” vizesi üzerinden İngiltere oturum alımına ilişkin bilgiler 

Ankara Anlaşma vizesinin bu kategorisi kişiye tek başına İngiltere oturum izni alma imkanı tanımamaktadır. Ancak bu vize de geçirilen süre (Turkish Employed) toplam 10 yıl aralıksız olarak İngiltere’de kalanlara verilen oturum kuralı (Long Residence Rule” için sayılmaktadır. Şöyle ki; İlk 2 yıl öğrenci olarak son 8 yılda bu vize ile sürekli olarak İngiltere’de yaşamış iseniz 10. yılın sonunda İngilitere (İndenfinite) vizesi için başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Ankara Anlaşma vizesi TurkishEmployed vizesine ilişkin bilgiler 

Ankara Anlaşma vizesi kategorisi olan ”Turkish Employed” vizesi İngiltere’de aynı işverenin yanında kesintisiz olarak 12 ay çalışmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ekonomik bir başkaa koşula bakılmaksızın aynı iş yerinde İngiltere İşçi Vizesi ile çalışmaya devam edebilir. İngiltere çalışma izni vizesi kategorisine başvuru yapma hakkına ve izne verilen isim ”Turkish Employed” vizesidir.

Türkish Employed Vizesi için başvuru gerçekleştirebilecek kişilere ilişkin bilgiler

Türkish Employed vizesi ingiltere’de Öğrenci vizesi veya Au Pair vizesi ile bulunan ve son 12 süresince iş yeri değişikliği yapmadan çalışmış Türkiye vatandaşları İngiltere Türkish Employed vizesi için başvuru gerçekleştirebilirler.

Lütfen Dikkat! 

İngiltere AuPair vizesi ile ülkede bulunan kişiler en az 12 ay aynı aile yanında çalışmak mecburiyetindedirler.

İngiltere AuPair vizesi ile yapılabileceklere ilişkin bilgiler

İngiltere AuPair Vizesi almış kişiler;

– Son 12 ay aynı aile yanında çalıştığınızı ispatlama koşuluyla, aile yanında 1 yıl daha çalışılmasına izin veren “İngiltere Çalışma Vizesi” alabileceklerdir.

– Birinci yıl sonunda, aynı aile yanında çalışmaya devam edilmesi koşuluyla, İngiltere Çalışma vizesi dördüncü yılınıza kadar birer yıl süreyle uzatabilirsiniz.

– Üçüncü yıl sonunda, farklı bir aile yanında çalışabilirsiniz.

– Dördüncü yıl sonunda, herhangi bir iş dalında ve herhangi bir işveren yanında çalışmak için, İngiltere Çalışma vizenizi birer yıl olmak üzere dilediğiniz süre kadar uzatabilirsiniz. Bir diğer tabirle, dördüncü yılınızın sonundan itibaren, İngiltere’de AuPair’lik yapmak zorunda değilsiniz. Farklı bir işveren için, istediğiniz işte çalışabilirsiniz.

– 10. yılınızdan sonra, İngiltere’de süresiz oturum izni için (ILR-IndefiniteLeavetoRemain) başvurabilirsiniz.

İngiltere’de Öğrenci veya Yasal Çalışma İzni Sahibi İseniz:

– Son 12 ay aynı işverende çalıştığınızı ispatlamanız koşuluyla, bu işveren için İngiltere çalışma vizenizi 1 yıl süreyle daha uzatabilirsiniz.

– İngiltere çalışma vizeniz ile İngiltere’de geçirdiğiniz birinci yıl sonunda, Aynı işveren için çalışmaya devam etmeniz şartıyla, İngiltere çalıma vizenizi üçüncü yılınıza kadar kalan süre için uzatabilirsiniz.

– İngiltere çalışma izni ile İngiltere’de geçirilen üçüncü yıl sonunda, İngiltere vizenizi bir yıl daha uzatabilirsiniz ancak bu dördüncü yılınızda isterseniz, aynı iş kolundaki bir başka işveren yanında çalışabilirsiniz.

– İngiltere çalışma vizeniz ile İngiltere’de geçirdiğiniz dördüncü yıl sonunda ise, işvereninizi ve iş dalınızı değiştirebilirsiniz. Bir diğer tabirle, kendi bulacağınız bir başka iş dalında ve istediğiniz başka bir işveren yanında çalışma hakkınız olur ve vizenizi her 5 yılda bir istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

 

İngiltere Çalışma İzni Vizesi için Eş ve Çocukların durumuna ilişkin bilgiler 

İngiltere Çalışma vizesi ile, bakmak zorunda olduğunuz 18 yaşından küçük çocuklarınız ve eşiniz de sizinle birlikte İngiltere’de kalmaya devam edebilir. Eş ve çocuklarınıza ilk 3 yıl için, İngiltere çalışma izni vizesi verilmez. Ancak, devlet okullarında eğitim almaları mümkündür. Eş ve çocuklara, 3. yıldan sonra istedikleri işte çalışmaları için İngiltere Çalışma Vizesi izni başvuru hakkı tanınır.

İngiltere Ankara Anlaşma vizesi ile İngiltere Ofis ve İş yeri açma zorunluluğuna ilişkin bilgiler

Ankara Anlaşma vizesi ile İngiltere devletinden işyeri, ofis vey büro açma zorunluluğunuz bulunmaz. İngiltere Ankara Anklaşma vizesi ile free-lance çalışabilme hakkınızda saklıdır. ,

İngiltere Ankar Anlaşma vizesine bir firmaya ortak olarak başvuru yapacak kişilere ilişkin bilgiler 

İngiltere ankara Anlaşmasına bir firmaya ortak olarak başvuru yapabilirsiniz. Ancak söz konusu İngiltere viesine başvuru yapabilmek için en az %51 hisse oranınınızn olması zorunludur.  Ayrıca bu oran gelir ve gider dengesi açısından yeterli olmak zorundadır.