Ankara Anlaşması Başvuru Süreci

Ankara Anlaşması başvuru sürecinde başvuru ister İngiltere’den isterseniz de Türkiye’den yapılabilir. Başvurularda kapsamlı bir dosya çalışması yapılmalı, adaylar sektöre ilişkin çok detaylı bir pazar araştırması yapılmalıdır. Özellikle adaylarının başvuru yapacağı sektöre ilişkin tecrübeleri, mesleki deneyimleri, eğitim belgeleri ve referans mektupları doğru bir şekilde hazırlanmalı ve bu belgeler yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmelidir.

Türkiye’den yapılacak başvurularda adayların yeterli seviyede İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bazı meslek gruplarında işlerini yürütebilecek seviyede İngilizce yeterli iken, bazı meslek gruplarında ise akıcı bir İngilizce olması gerekmektedir. Bunun için IELTS gibi uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar başvuru dosyasına eklenmelidir.

Adayın başvuru dosyasına ilişkin tüm detaylara hakim olması ve gerektiğinde konsoloslukta yapılacak bir görüşmede sorulabilecek soruları sorunsuz bir şekilde yanıtlayabilmesi gerekmektedir.

Anakara anlaşması ile İngiltere’de yerleşme, oturum alma, iş kurma gibi hakları elde edersiniz.